CVC Reeuwijk
Communicatie:
Clubhuis:         
Sportpark Groene Zoom
Postbus 204
Tel: 0182-393943
Buitenomweg 1
2811 BM Reeuwijk (ZH)
Tel: 0182-393648
2810 AE Reeuwijk
Email: info@cvcreeuwijk.nl             
 
Nederland
www.cvcreeuwijk.nl
 
 
 
 
Secretariaat:
Ledenadministratie:
 
Mevr. S. Edelman
Mevr. E. Heij
 
Email: suzie_edelman@hotmail.com   
Nieuwdorperweg 49 
 
  2811LC Reeuwijk  
  Email: heij.ej@gmail.com  
__________________________________________________________________________________
 
 

VOORWOORD:

 

Digitaal overschrijven KNVB

Vanaf het seizoen 2016/'17 worden er geen papieren overschrijvingsformulieren meer gebruikt voor de overschrijvingen. Alle overschrijvingen gaan dan alleen nog digitaal.

Er kunnen dus geen papieren overschrijvingsformulieren meer worden afgegeven en/of worden ingestuurd naar de KNVB.

Daarnaast worden de overschrijvingen centraal verwerkt via het kantoor in Zeist. Er is dus geen districtskantoor meer waar dit kan worden afgegeven of waar een overschrijving in behandeling wordt genomen. 

Digitaal overschrijven gaat als volgt:

1. Een speler meldt zich bij de vereniging met zijn/haar relatiecode en/of spelerspas 

2. De speler vult en ondertekent een inschrijfformulier in bij de nieuwe vereniging 

3. De nieuwe vereniging vraagt het overschrijvingsverzoek digitaal aan 

4. De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving.

Let op: Alleen contractspelers en spelers die een internationale overschrijving aanvragen, behoren een papieren overschrijvingsformulier per post en/of mail naar de KNVB in Zeist te sturen.

Heb je vragen:

Anny Cox en Tosca van den Brink zijn de medewerkers van de KNVB die de overschrijving centraal afhandelen. 

Anny Cox (0343-499 699) en Tosca van den Brink (0343-499 740) zijn telefonisch bereikbaar of via overschrijvingen@knvb.nl.

_______________________________________________________________________________________________

Voorinschrijfformulier lidmaatschap CVC Reeuwijk 2017 / 2018 

Ondergetekende geeft te kennen toe te willen treden als lid van CVC Reeuwijk en verklaart kennis genomen te hebben van en zich te onderwerpen aan de bepalingen van haar statuten, het Statuut Normen en Waarden, aanvullende bestuursbesluiten en besluiten van de Algemene Leden Vergadering, die de leden tot verplichtingen jegens de vereniging strekken. 

 

Het verenigingsjaar loopt evenals het boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Leden van CVC Reeuwijk zijn steeds tot het einde van het lopende boekjaar aan het lidmaatschap gebonden en derhalve tot contributie verplicht.

De contributie bedraagt thans op jaarbasis (geldig vanaf juli 2017): 

Senioren veld € 235,00

Junioren € 137,00 

Pupillen € 109,00 

Niet spelend lid € 62,00 

 

Bij aanmelding als lid van CVC Reeuwijk dient de contributie voor een jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan. Betaling geschiedt per bank op een in hoofde genoemde rekening of contant 

bij de penningmeester. Naast de jaarlijkse verenigingscontributie wordt aan de leden een tegelijkertijd te betalen vrijwilligersvergoeding van € 50 extra per seizoen per woonadres in rekening gebracht. 

 

Na het verrichten van structurele vrijwilligerstaken wordt dit aan het eind van het seizoen 

terugbetaald. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de door de Algemene Leden Vergadering

dd. 25 november 2013 door de leden goedgekeurde regeling, zoals gepubliceerd op de website van CVC Reeuwijk. 

 

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend uiterlijk één maand voor het verstrijken van het 

lopende verenigingsjaar schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie van het secretariaat. 

 

Conform artikel 45 van het Reglement Amateurvoetbal van de KNVB dient een kandidaat lid van 16 

jaar of ouder zich bij aanmelding te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, voorzien van 

pasfoto (bijvoorbeeld: rijbewijs, paspoort, gemeentelijke identiteitskaart e.d.)

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand 

van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. 

 

De adresgegevens kunnen in verband met reclame-, marketing-en onderzoeksdoeleinden alleen op 

grond van een bestuursbesluit ook aan derden worden verstrekt. 

 

Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband 

met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn, dat de KNVB de adresgegevens ook ter 

beschikking stelt voor reclame-, marketing-en onderzoeksactiviteiten.
 

 
Download hier het inschrijformulier.
 

 >> Voor inschrijfformulier <<

 

 

 

Statuten normen en waarden

 

Bestuursbesluiten

 

 

De volgende wedstrijd

Competitiewedstrijd

     - 

CVC Reeuwijk - Nieuwkoop

Aanvang 14:30 uur

Stand 2e klasse C

  1 Die Haghe 11 28
  2 Lugdunum 11 24
  3 SVC'08 11 20
  4 Valken'68 10 19
  5 Honselersdijk 11 16
  6 TAVV 11 16
  7 UVS 11 14
  8 Voorschoten'97 10 13
  9 RCL 10 13
10 HVC'10 11 13
11 DoCoS 11 12
12 DSO 10 10
13 CVC Reeuwijk 11   5
14 Nieuwkoop 11   3

 

Wedstrijdverslagen

DoCos 1 - CVC Reeuwijk 1

Voetballes in Leiden

lees meer

Deel deze pagina:


Facebook Twitter Google+ Linkedin

Agenda

Klaverjassen

Vrijdag 15 Dec. klaverjassen vanaf 19:45 uur inschrijven