Leo Hopman laat zich horen

24-02-2018

Reactie van Leo Hopman op het artikel Wethouder Leijendekkers komt met verklaring ‘Sportharmonisatie’

Wethouder Leijendekkers misleidt Gemeenteraad

In de Gemeenteraadsvergadering van woensdag 21 februari 2018 gaf wethouder Leijendekkers over sport een verklaring af (zie www.digitalebodegraafsekrant.nl) die ongehoord veel halve werkelijkheden en hele onwaarheden (in de volksmond ook wel leugens genoemd) bevat. Met deze verklaring wordt de Gemeenteraad doelbewust misleid en dat is een politieke doodzonde. Elke zichzelf respecterende Raad zou zo’n wethouder per direct met pek en veren de gemeente uitsturen. Gezien het actuele politieke klimaat is het maar de vraag of dat in Bodegraven-Reeuwijk gaat gebeuren.
De misleiding is dermate schaamteloos dat een reactie niet uit kan blijven. Laten we maar zeggen dat we in het kader van het door dit college vaak gememoreerde “hoor en wederhoor” navolgend een opsomming geven van een aantal essentiële punten waarop de verklaring niet juist is.

Leijendekkers stelt dat in 2021 gemeente breed alle contracten vervallen. Dat is incorrect, want het contract van Sportpark Groene Zoom eindigt niet in 2021 maar in 2025. De suggestie dat per 2021 sprake is van volledige harmonisatie in een verkeerd beeld. Het is ook een verkeerd beeld omdat de sportparken in Bodegraven onterecht buiten beeld zijn gebleven en een harmonisatie niet kan slagen als de helft van de sportparken niet mee mogen doen.

De stelling van Leijdendekkers dat het per 2019 verboden is om BTW te verrekenen is pertinent onwaar. Er wordt een wetswijziging voorbereid waarmee de huidige wijze van BTW-verrekening voor buitensportbeheer niet meer is toegestaan. Daarmee is BTW-verrekening niet verboden, maar moet de constructie worden aangepast. Een professioneel sportbedrijf mag bijvoorbeeld gewoon de BTW verrekenen. De suggestie van Leijendekkers dat er concrete voorstellen zijn gedaan aan sportparken over de BTW oftewel dat deze kwestie zo goed als opgelost is, komt niet overeen met de werkelijkheid. Vraag is ook waarom het gemeentebestuur zonder verder te kijken een optie voorstaat zonder BTW verrekening zodat de kosten grofweg 21% hoger uitvallen. Waarschijnlijk omdat de BTW-compensatie op termijn niet in stand blijft en uiteindelijk de verenigingen de hogere prijs gaan betalen.

Leijdendekkers suggereert dat er voor Reeuwijk-Dorp en Driebruggen contracten klaar liggen die na beantwoording van een paar vraagjes alleen nog maar getekend zouden hoeven te worden. Dat is absoluut niet de werkelijkheid. Er is met deze sportparken geen overeenstemming en het is maar de vraag of die overeenstemming er gaat komen als het college aan de huidige lijn vasthoudt. Als de wethouder werkelijk denkt dat ze er met deze sportparken bijna uit is, dan heeft ze weinig gevoel voor de realiteit. 

Leijendekkers stelt dat Stichting Sportpark Groene Zoom een automatische verlenging van het oude contract heeft geëist terwijl de opzegging slechts marginaal te laat was. Ze vertelt niet dat de huurovereenkomsten in Reeuwijk automatisch (van rechtswege) 10 jaar worden verlengd indien dit contract niet op tijd is opgezegd. Ze zegt er ook niet bij dat de gemeente al lang wist dat ze tijdig moest opzeggen, maar dat dezelfde gemeente het opzeggen ronduit amateuristisch verprutst heeft, waardoor alleen de gemeente schuld heeft aan het van rechtswege verlengen van het contract. Daar heeft de Stichting helemaal geen rol in gehad. Het is enorm kwalijk om het eigen trieste falen een ander in de schoenen te schuiven. 

Leijendekkers stelt dat alle sportclubs in 2014 een besparing van 10% hebben geaccepteerd. Dat is een bewuste foute weergave. In de periode 2012-2015 is in samenspraak tussen gemeente en sportparkbeheerders gekeken of de sportparken meer taken van de gemeente konden overnemen omdat zij dat efficiënter kunnen en de besparingen zouden dan terugvloeien naar de gemeente. So far, so good……… Wat Leijendekkers niet vertelt is dat het college dit proces zonder opgaaf van redenen eenzijdig de nek heeft omgedraaid en alleen een kille bezuiniging, dus zonder terugverdienmogelijkheid, aan de sportparken heeft opgelegd. Wat ze ook niet vertelt is dat de gemeente dit contractueel helemaal niet mag doen en dat ze daarmee contractbreuk pleegt en inmiddels de buitensport voor grofweg 180 mille en Groene Zoom alleen al voor bijna 70 mille heeft benadeeld. Wat ook niet wordt verteld is dat de gemeente tot nu toe alle verzoeken van Groene Zoom om met realistische voorstellen te komen om dit op te lossen naast zich neer heeft gelegd. Een zeer recent bericht was dat het college “had besloten dat ze nog niets gingen besluiten….”. Nou, daar kunnen we wat mee ! Leijendekkers doet helemaal niets en schoffeert vervolgens sportbestuurders die opkomen voor het belang van hun verenigingen.

Leijendekkers geeft aan dat de gemeente aan Groene Zoom “gewoon de oude vergoedingen overmaakt”. Zoals hiervoor is aangegeven is dat helemaal niet het geval, de gemeente heeft de oude vergoedingen, waarop de huurovereenkomst is gebaseerd, eenzijdig gekort. Nu al voor bijna 70 mille. Als de oude vergoedingen zouden worden overgemaakt, was er helemaal geen juridisch geschil en was de gemeente niet formeel in gebreke gesteld. Wederom een misleidende voorstelling van zaken.

Leijdekkers stelt dat er geen nieuwe feiten zijn sinds het harmonisatiebesluit van januari 2017. Dat is onjuist, want na januari 2017 is naar voren gekomen dat de constructie in Bodegraven fiscaal onaanvaardbaar is. Aangezien die constructie model staat voor de door het college beoogde situatie in Reeuwijk kan het harmonisatiebesluit niet in ongewijzigde vorm worden uitgevoerd. Zoals aangegeven is na januari 2017 ook voor het college duidelijk geworden dat het harmonisatiebesluit voor Groene Zoom niet in 2021 zal worden geeffectueerd. Inmiddels is ook duidelijk dat de BTW-verrekening voor sportparken een gewijzigde aanpak vergt, zodat ook op dat punt het besluit niet ongewijzigd kan worden doorgevoerd. Ook is sindsdien duidelijk geworden dat er in Bodegraven aanpassingen nodig zijn. En dit zijn dan alleen nog maar de majeure zaken. Conclusie is dan ook dat zich sinds januari 2017 voldoende nieuwe feiten hebben voorgedaan.

Leijendekkers refereert aan “een bestuurder uit Reeuwijk die een eigen mening wil verkondigen zonder bestuurlijk wederhoor”. Dat is een erg eenzijdige kijk op de werkelijkheid, waarmee ze ook de coalitie-Raadsleden op het verkeerde been zet, die vervolgens “schande” en “chantage” roepen. Sportbestuurders in Reeuwijk hebben in het verleden altijd intensief en constructief overleg gepleegd met de gemeente en daarbij zijn hele mooie dingen bereikt. Het gemeentebestuur heeft de sportorganisaties afgelopen jaren stelselmatig genegeerd, gepasseerd en geschoffeerd en heeft een harmonisatiebesluit genomen waarmee de sport veel schade wordt toegebracht. Het gemeentebestuur komt eenzijdig afspraken en contracten niet na en ziet de sportorganisaties niet als serieuze, laat staan als gelijkwaardige partners. Brieven, vragen, noodkreten vanuit de sportorganisaties zijn door Leijendekkers stelselmatig niet serieus of zelfs helemaal niet beantwoord. Het gemeentebestuur weigert stelselmatig om realistische voorstellen te doen om uit de ontstane impasse te komen. Leijdendekkers beperkt zich tot nietszeggende koffiemomenten om te werken aan een goede relatie. Deze wethouder begrijpt niet dat een goede relatie niet is gebaseerd op loze kopjes koffie, maar op de juiste dingen met elkaar doen en in wederzijds respect samenwerken. Op die punten is de relatie eenzijdig en stelselmatig door het gemeentebestuur tot het fundament toe afgebroken. Het is best triest om dan vervolgens de sportbestuurders verwijten te maken.

Het is ook best triest dat de verhoudingen zodanig zijn verhard dat noch de coalitie-Raadsleden, noch onze burgervader zich afvragen wat er nu werkelijk aan de hand is en waarom sportorganisaties zich zo onherkenbaar fel en hard verzetten. Nee, alles moet in het werk worden gesteld om de onwillige sportorganisaties op hun knieën te dwingen en het verzet te breken. Daarbij wordt zelfs niet geschuwd om de oppositie met een cordon sanitaire volledig buiten spel te zetten. Het is echt te hopen dat de burgers van Bodegraven-Reeuwijk op 21 maart verstandig kiezen en een nieuwe werkelijkheid laten ontstaat waarin verandering mogelijk is. Als dat niet gebeurt mag oprecht worden gevreesd voor de sport in Bodegraven-Reeuwijk.

Leo Hopman
Sportbestuurder Groene Zoom
Deel deze pagina op:Terug naar het nieuwsoverzicht

De volgende wedstrijd

Competitiewedstrijd

15 December

 - 

VVSB - CVC Reeuwijk  

Aanvang 14:30 uur

Stand 3e klasse A

  1 Van Nispen 11 28
  2 Be Fair 11 23
  3 Alphia 11 19
  4 Lugdunum 11 19
  5 DSVP 11 19
  6 Nieuwkoop 10 17
  7 VVSB 11 17
  8 Sporting Leiden 11 16
  9 CVC Reeuwijk 11 14
10 Blauw Zwart 11 11
11 Zwammerdam 11 10
12 BSC'68 10   7
13 DWO 11   6
14 NSV'46 11   5

 

 

Wedstrijdverslagen

Zure en onnodige nederlaag voor CVC Reeuwijk

Beter een half ei dan een lege dop. Het is alom een bekend spreekwoord,

lees meer

Deel deze pagina:


Facebook Twitter Google+ Linkedin

Agenda

Klaverjassen

14 December

Aanvang 20:00 uur.