Voorinschrijfformulier lidmaatschap CVC Reeuwijk 2017 / 2018 

Ondergetekende geeft te kennen toe te willen treden als lid van CVC Reeuwijk en verklaart kennis genomen te hebben van en zich te onderwerpen aan de bepalingen van haar statuten, het Statuut Normen en Waarden, aanvullende bestuursbesluiten en besluiten van de Algemene Leden Vergadering, die de leden tot verplichtingen jegens de vereniging strekken. 

 

Het verenigingsjaar loopt evenals het boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Leden van CVC Reeuwijk zijn steeds tot het einde van het lopende boekjaar aan het lidmaatschap gebonden en derhalve tot contributie verplicht.

 

LET OP: je kunt nu al lid worden vanaf 4 jaar!

 

De contributie bedraagt thans op jaarbasis (geldig vanaf juli 2017): 

Senioren veld € 235,00

Junioren € 137,00 

Pupillen € 109,00 

Niet spelend lid € 62,00 

 

Bij aanmelding als lid van CVC Reeuwijk dient de contributie voor een jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan. Betaling geschiedt per bank op een in hoofde genoemde rekening of contant 

bij de penningmeester. Naast de jaarlijkse verenigingscontributie wordt aan de leden een tegelijkertijd te betalen vrijwilligersvergoeding van € 50 extra per seizoen per woonadres in rekening gebracht. 

 

Na het verrichten van structurele vrijwilligerstaken wordt dit aan het eind van het seizoen 

terugbetaald. Voor  nadere informatie wordt verwezen naar de door de Algemene Leden Vergadering

dd. 25 november 2013 door de leden goedgekeurde regeling, zoals gepubliceerd op de website van CVC Reeuwijk. 

 

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend uiterlijk één maand voor het verstrijken van het 

lopende verenigingsjaar schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie van het secretariaat. 

 

Conform artikel 45 van het Reglement Amateurvoetbal van de KNVB dient een kandidaat lid van 16 

jaar of ouder zich bij aanmelding te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, voorzien van 

pasfoto (bijvoorbeeld: rijbewijs, paspoort, gemeentelijke identiteitskaart e.d.)

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand 

van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. 

 

De adresgegevens kunnen in verband met reclame-, marketing-en onderzoeksdoeleinden alleen op 

grond van een bestuursbesluit ook aan derden worden verstrekt. 

 

Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband 

met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn, dat de KNVB de adresgegevens ook ter 

beschikking stelt voor reclame-, marketing-en onderzoeksactiviteiten.
 

 
Download hier het inschrijformulier.
Inschrijfformulier( pdf | 458 kB )

De volgende wedstrijd

Competitiewedstrijd

24 maart

     - 

DSO - CVC Reeuwijk 

Aanvang 14:30 uur

Stand 2e klasse C

  1 Die Haghe 18 41
  2 Valken'68 18 31
  3 UVS 18 28
  4 HVC'10 17 28
  5 Lugdunum 18 28
  6 Honselersdijk 18 27
  7 SVC'08 18 27
  8 Voorschoten'97 18 24
  9 DoCoS 17 22
10 TAVV 18 22
11 RCL 18 22
12 DSO 18 21
13 CVC Reeuwijk 18   9
14 Nieuwkoop 18   7

 

Wedstrijdverslagen

CVC Reeuwijk laat koploper Die Haghe struikelen (+ radioverslag)

Die Haghe te verslaan is een hele kunst. Dat lukte tot nog toe alleen UVS. Maar ...

lees meer

Deel deze pagina:


Facebook Twitter Google+ Linkedin

Agenda

Sponsordiner

Woensdag 21 maart Sponsordiner voor de 50 jaar jubileumsponsoren, zij die hebben medegewerkt dit te doen slagen


Klaverjassen

Vrijdag 23 maart klaverjassen


Reunie leden en oud leden van 35 jaar of ouder

Vrijdag 13 april 2018 Gezellig herrineringen ophalen

2 de avond bedrijfsvoetbaltoernooi

Vrijdag 20 April 2 de avond bedrijfsvoetbaltoernooi

bekijk de hele agenda