Jeugdregelement

Door de jeugdcommissie is een aparte leidraad gepubliceerd om de gedragsregels voor onze jeugdige voetballers vast te leggen. Daarnaast is er een aantal aanbevelingen voor onze jeugdige voetballers op schrift gesteld, waarmee zij hun voordeel kunnen doen.

 
Richtlijnen voor de jeugd
- Iedereen wordt verwacht tijdens de trainingen aanwezig te zijn. Kun je niet, meld je dan tijdig af bij je trainer. Kun je 's zaterdags niet deelnemen aan de wedstrijden, meld je dan altijd tijdig af bij je eigen elftalleider.
 
- Bij uitwedstrijden waarvoor geen vervoer wordt geregeld dient de speler of de ouder van de speler ervoor te zorgen dat hij over een deugdelijk vervoermiddel beschikt.
 
- Fietsen en brommers dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden, dus niet binnen de hekken van het sportpark. Zet uiteraard je fiets of brommer op slot!
 
- Het is de verantwoordelijkheid voor het team dat de tenues gewassen worden en dat ouders daar waar nodig de rol van leider (s) en/of vlagger (s, bij toerbeurt, vervullen. Deze taken zijn nadrukkelijk geen taken van CVC maar van de ouders van de jeugdleden.
 
- Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leider(s), trainer en publiek.
 
- Iedere speler behoort zich te houden aan de indeling van de kleedkamer. Bij de training geldt dat je je bij iedere training in dezelfde kleedkamer omkleedt; deze        kleedkamer wordt definitief vastgesteld na de voorbereidingsperiode.
 
- Pesten is bij onze vereniging uit den boze!
 
- Het is verboden om niet-leden tijdens trainingen en wedstrijden mee te nemen in de kleedkamers.
 
- Ook is het verboden om in de kleedkamers alcoholhoudende dranken te nuttigen en te roken!
 
- Het is de jeugdspelers verboden om geld te kaarten of te dobbelen (zowel in de kantine als op andere plaatsen op ons sportpark).
 
- Het is jeugdspelers tot 18 jaar verboden om alcoholhoudende dranken in onze kantine te nuttigen.
 
- Het is niet toegestaan om de doelnetten te beklimmen!
 
- Bij het verlaten van het hoofdveld, niet over de reclame-afrastering klimmen.
 
- Indien zaterdags het programma is afgelast dan kan de trainer beslissen dat er getraind wordt.
 
- Bij de selectieteams (A1, B1, C1, D1, E1 en F1) staat de prestatie zoveel mogelijk op de voorgrond. Bij vervanging tijdens de wedstrijd van een of meerdere spelers is dat om bepaalde redenen. Blijkt dat regelmatig dezelfde speler als wissel begint of gewisseld wordt, kan overplaatsing in overleg met speler, trainer en leider naar een ander team worden overwogen. Deze regeling kan ook worden toegepast bij niet-selectiespelers.
 
- Bij alle andere teams speelt in principe iedereen evenveel.
 
- Iedere speler behoort tijdig op de training aanwezig te zijn. Ook op zaterdag bij de wedstrijden (dus ook niet te vroeg!). Bij zowel thuis- als uitwedstrijden is dat de tijd, die vermeld staat in het wedstrijdprogramma op de website cvcreeuwijk.nl of voetbal.nl.
 
- Problemen worden eerst met de trainer/leider en Technisch Coördinator zelf uitgesproken en daarna pas - indien nodig - met de jeugdvoorzitter.
 
-  Dispensatieregeling. Indien een speler om fysiek en/of sociale gronden beter niet in zijn/haar leeftijdscategorie kan spelen kan het jeugdbestuur in overleg met desbetreffende speler en/of ouders dispensatie aanvragen bij de KNVB. Bij indeling van de dispensatiespeler mag dit niet ten koste gaan van niet-
dispensatiespelers, m.a.w. de eventuele doorstroming en kansen van desbetreffende spelers belemmeren. De aanvraag van dispensatie kan door de KNVB worden afgewezen. Richtlijn Regels en afspraken specifiek voor pupillen.
 
 
Algemeen
- Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders, de trainers en de scheidsrechter. Dit geldt tijdens trainingen en wedstrijden.
 
- Probeer zo goed mogelijk te presteren binnen jouw eigen mogelijkheden.
 
- Accepteer beslissingen van de scheidsrechter of trainers.
 
- Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 
- Feliciteer en bedank de tegenstander altijd.
 
- Onsportiviteit van de tegenstander is geen reden om zelf onsportief te zijn.
 
- Wanneer trainers / coaches iets uitleggen dien je stil te zijn en alle ballen stil te leggen.
 
- Wanneer je toch iets wilt zeggen dient het verband te houden met wat er is verteld.
 
- Voordat je iets zegt dien je je vinger op te steken.
 
 
Trainingen
- Zorg dat je voor een training minimaal 5 minuten voor aanvang op het trainingsveld aanwezig bent.
 
- Scheenbeschermers zijn tijdens training en wedstrijden verplicht.
 
- Tijdens trainingen in de wintermaanden is (minimaal) een trainingjack verplicht.
 
- Tijdens oefeningen en trainingspartijen kan het spel worden stilgelegd om uitleg te geven.
 
- Wanneer je je misdraagt op de training krijg je een waarschuwing. Misdraging kan verbaal zijn (brutaal/schelden, niet luisteren naar de trainers of ongeoorloofd fysiek contact. 
 
- Bij de 2e waarschuwing moet je 5 minuten langs de kant staan.
 
- Na de 3e waarschuwing mag je niet verder trainen. Je neemt plaats in de dug-out. De desbetreffende speler moet in de dug out blijven totdat de training is afgelopen.
 
Bij herhaling van incidenten wordt het Jeugdbestuur ingeschakeld
 
 
Wedstrijden
- Vanaf 30 min voor de wedstrijd horen alle ouders uit de kleedkamer te zijn.
 
- Voor de wedstrijd geeft de aanvoerder de scheidsrechter een hand.
 
- Tijdens de rust zijn alleen de spelers en trainers in de kleedkamer aanwezig.
 
- Na wedstrijden is gezamenlijk douchen verplicht.
 
- Alle spelers bedanken na de wedstrijd de scheidsrechter, en de spelers van de tegenpartij.
 
- Tijdens wedstrijden proberen we iedereen ongeveer evenveel speeltijd te geven
 
- Het wisselbeleid kan iets anders verlopen wanneer er blessures plaats vinden.
 
- Tijdens wedstrijden kun je naar de kant worden geroepen voor een korte uitleg of opmerking.
 
 
De trainers
- De trainers zorgen dat alle trainingen en wedstrijden met zoveel mogelijk positiviteit en enthousiasme (bege-)leiden.
 
- Zij zorgen ervoor dat we altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden aanwezig zijn en verwachten dit ook van de spelers.
 
- De coaching is altijd vanuit positiviteit, het taalgebruik zal daar ook bij aansluiten.
 
- Zowel winnen en verliezen zijn onderdeel van het spel.
 
- Doel om op een plezierige manier d.m.v. trainingen en wedstrijden zowel het team als de spelers individueel sterker te maken.
 
 
De ouders
- Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden.
 
- Meld uw kind bij een vakantie minstens 2 weken van tevoren af bij de trainers.
 
- Afmelding voor een training kan bij de trainerscoördinator, graag horen we dit minimaal 2 uur van tevoren.
 
- Geef blessures of eventuele ongemakken door, dan zullen wij daar rekening mee houden.
 
- Ouders zijn van harte welkom op de trainingen, echter niet op het trainingsveld wanneer de training bezig is.
 
- Steun uw kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 
- Moedig het team en de spelers aan, maar bemoeit u zich niet met het coachen tijdens trainingen en wedstrijden.
 
- Wanneer u het ergens niet mee eens bent kunt u dit na de training met de trainers bespreken.
 
- In laatste instantie kunt u zich wenden tot de Jeugdcöordinator & Jeugdbestuur, zij hebben de eindverantwoordelijkheid.
 
- De vereniging draagt zorgt zorg dat spelers minimaal 1x per week trainen. Zij doet haar uiterste best om ook coaches te zoeken voor elk team maar is daarbij- afhankelijk van de medewerking van ouders/verzorgers. 
 
- Kleding is beschikbaar gesteld door de vereniging en dient door de leden met zorg te worden behandeld. Kleding dient gezamenlijk te worden gewassen.
 
- De ouders zijn (bij toerbeurt) verantwoordelijk voor het fungeren als grensrechter indien er geen vaste grensrechter is.
 
- De ouders zijn verantwoordelijk voor het rijden naar uitwedstrijden.
 
 
Aanbevelingen
Aanbevelingen voor de jeugd en gedeeltelijk voor een specifieke instructie voor jeugdleiders.
- Indien wedstrijden zijn afgelast, zal dit door de Jeugdcommissie aan de trainer/leider bekend worden gemaakt. De leider is voor de speler het aanspreekpunt; bel dus niet massaal naar de bestuurskamer, maar raadpleeg je leider. Als er eventueel een alternatief programma wordt georganiseerd, hoor je dat ook via je leider.
 
- Alle jeugdteams vertrekken vanaf ons sportpark aan de Buitenomweg.
 
- Gedraag je in de kleedkamer zowel voor als na de training. Niet altijd kan een trainer of leider erbij zijn. Voor de training omkleden en naar het trainingsveld komen. Na de training douchen-afdrogen-omkleden en de kleedkamer uitgaan. Dus niet langer in de kleedkamer blijven dan nodig is!
 
- Douche niet langer dan nodig is; de laatste, die de kleedkamer verlaat doet het licht uit, controleert of de douche niet meer loopt en sluit de deur achter zich.
 
- Op de training dien je sportkleding te dragen. Tijdens de training en ook tijdens de wedstrijden, mogen geen kledingstukken gedragen worden die men voor en/of na de training/wedstrijd ook draagt.
 
- Na afloop van de wedstrijd moet iedereen verplicht douchen, dit geldt ook voor de training m.u.v. de E en F pupillen.
 
- Houd met de training of wedstrijd geen ondergoed aan (een sportslip is het beste, anders een niet te strak zittende zwembroek); doe kettinkjes, horloges en andere voorwerpen, die voor een ander en ook voor jezelf gevaar op kunnen leveren, af. We adviseren om waardevolle spullen zelfs thuis te laten: voorkomen is nog altijd beter dan genezen!
 
- Verzorg je lichaam goed en gebruik zeep met douchen, knip de nagels van je tenen regelmatig, zodat ze niet in het vlees kunnen groeien.
 
- Neem geen volledige warme maaltijd voor de training; een lichte maaltijd is voldoende (b.v. een paar boterhammen, een stukje vlees, melk en fruit).
 
- Ga na de training, vooral als het donker is, met z'n tweeën of met meer naar huis (dit geldt vooral voor de jongere jongens en meisjes). Neem hierbij de verkeersregels in acht en let goed op bij het oversteken van wegen. Zorg er verder voor, dat de je fiets technisch (met name de verlichting) 100% in orde is! Denk in de winterperiode aan goede verlichting !!!!
 
- Aarzel niet om bij een blessure via je leider/trainer contact op te nemen met onze verzorger. Ga ook zeker zelf niet dokteren, maar schakel de deskundigheid van de verzorger in. Laat hem of een andere deskundige (huisarts, chirurg, fysiotherapeut) beoordelen of je na een blessure een brace of steunbandage nodig hebt en voor hoe lang
 
- Verzorg je sportkleding regelmatig (vooral voetbalschoenen). Heb je afschroefbare noppen, dan is het verstandig dat je twee stel noppen hebt; korte, rubber noppen voor harde droge velden en lange aluminium noppen voor zachte velden. Voetbalschoenen moet je elke keer na gebruik schoonmaken en invetten. Voetbalkleding na gebruik direct na thuiskomst afgeven voor de was, en vrijdagavond je voetbaltas in orde maken, zodat je 's zaterdags niets vergeet. Bedenk wel, dat jij moet voetballen en niet je vader of moeder. Dus jij moet je tas zelf controleren of alles er wel inzit. Indien 's zaterdags of op andere dagen het een en ander ontbreekt, loop je de kans dat je niet kunt voetballen
 
- Wat behoort er in je tas te zitten: shirt - sportslipje of zwembroek - paar kousen en sportbroek - voetbalschoenen met redelijk lange veters - zeep/shampoo - handdoek en doucheslippers. Neem ook je trainingspak mee.
 
- Tijdens de voetbalwedstrijden kousen omhoog.
 
- Zorg ervoor dat tijdens toernooien waardevolle spullen worden verzameld en aan de leiding worden meegegeven. Het is overigens verstandig om dit ook tijdens alle activiteiten te doen; op deze wijze wordt voorkomen dat jeugdleden dure artikelen kwijt raken.
 
 
 
Jeugdcommissie en bestuur
Verdere informatie is te vinden op www.cvcreeuwijk.nl/jeugdreglement en sportiviteit & respect.
 
Wij wensen iedereen een sportief en gezellig seizoen toe!
Jeugdbestuur CVC.

De volgende wedstrijd

Competitiewedstrijd

17 November

 - 

Blauw Zwart - CVC Reeuwijk  

Aanvang 15:00 uur

Stand 3e klasse A

  1 Van Nispen 7 19
  2 Nieuwkoop 7 13
  3 Lugdunum 7 13
  4 CVC Reeuwijk 7 13
  5 Be Fair 7 13
  6 Alphia 7 13
  7 Sporting Leiden 7 12
  8 DSVP 7   9
  9 VVSB 7   8
10 Zwammerdam 7   6
11 BSC'68 7   6
12 Blauw Zwart 7   6
13 DWO 7   5
14 NSV'46 7   0

 

 

Wedstrijdverslagen

Vervelend bekerweekend voor CVC Reeuwijk

Het bekerduel van CVC Reeuwijk tegen FC Oegstgeest in de 1e ronde van de knock-o...

lees meer

Deel deze pagina:


Facebook Twitter Google+ Linkedin

Agenda

Klaverjassen

23 November

Aanvang 20:00 uur.