Onderscheidingsregeling CVC Reeuwijk

 

Het vrijwilligerswerk in sportverenigingen wordt van groot belang geacht om met name de contributies van de leden zo laag mogelijk te houden. Daarbij geeft het de vrijwilligers zelf veel plezier en een sociale binding met degenen, voor wie zij dit werk belangeloos doen.

Het spreekt vanzelf, dat ook CVC Reeuwijk zijn vrijwilligers bij bepaalde gelegenheden (zoals dit jaar het 50-jarig jubileum) wil aangeven, dat hun werk zeer op prijs wordt gesteld en dat tot uitdrukking wil laten komen door het toekennen van een onderscheiding. Echter statutair heeft CVC Reeuwijk  alleen de mogelijkheid het erelidmaatschap toe te kennen, hetgeen in al die 50 jaar vrij sporadisch is voorgekomen.

De KNVB kent een Onderscheidingsregeling; een besluit van het bondsbestuur waardoor op verschillende manieren erkenning kan worden uitgesproken naar een persoon die zich voor de vereniging en/of KNVB op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt. De mate waarin iemand zich in zijn of haar activiteiten voor het voetbal heeft onderscheiden, bepaalt mede de hoogte van deze waardering. Voorbeelden daarvan zijn het toekennen van een zilveren of gouden speld, het lidmaatschap van verdienste of erelidmaatschap.

De criteria die de KNVB voor de KNVB onderscheidingen aanlegt zijn vrij zwaar, waardoor lang niet alle vrijwilligers in aanmerking komen voor een KNVB onderscheiding. Vaak gaat het dan ook om mensen die vooral voor de eigen vereniging erg belangrijk zijn. In zo’n situatie bestaat de mogelijkheid hier als vereniging zelf op in te spelen, bijvoorbeeld door het inrichten van een eigen decoratiestelsel (met eigen onderscheidingstekens), waarmee de vereniging waardering kan uitspreken  voor het “werk” dat in het belang van de vereniging en zijn leden wordt verricht. 

Ook het bestuur van CVC Reeuwijk is overgegaan tot het inrichten van een eigen decoratiestelsel.

In navolgende criteria/reglementen is aangegeven hoe het bestuur dit wil realiseren in de vorm van een “Reglement Onderscheidingen CVC Reeuwijk”. 

 

 

Criteria / Reglement Onderscheidingen CVC Reeuwijk

 

 

1.Inleiding

 

CVC Reeuwijk kent een Onderscheidingsregeling; een besluit van de Algemene Ledenvergadering waardoor op verschillende manieren erkenning kan worden uitgesproken naar een persoon die zich voor de vereniging en/of KNVB op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt. De mate waarin iemand zich in zijn of haar activiteiten voor het voetbal heeft onderscheiden, bepaalt mede de hoogte van deze waardering.

 

2.Algemene criteria

 

 • Betaalde functies wegen niet mee.
 • De wijze waarop invulling is gegeven aan functies wordt meegewogen.
 • Onderscheidingen worden alleen toegekend als betrokkene nog actief in functie is dan wel afscheid neemt.
 • Onderbrekingen

Door omstandigheden kan een vrijwilliger genoodzaakt zijn om zijn/haar functie(s) binnen CVC Reeuwijk neer te leggen en seizoenen later de draad weer op te pakken. Een onderbreking van maximaal vijf jaren (ingegeven vanuit levensfase: verandering van werkkring, woonplaats, gezinssituatie) blijft buiten beschouwing en een in de eerdere periode opgebouwde staat van dienst blijft meetellen in de beoordeling.

 • Tuchtzaak

Een KNVB- en/of CVC tuchtrechtelijke veroordeling heeft (afhankelijk van de aard van de strafbare feiten en de periode waarin dit plaatsvond) invloed op de boordeling.

 • De zwaarte van de uitgeoefende functie(s) wordt meegenomen in de beoordeling van de toekenning van de waarderingsspeld in zilver, goud alsmede bij het lidmaatschap van verdienste en het erelidmaatschap.
 • Louter lid

Mensen die een groot aantal jaren “alleen” lid zijn van een vereniging komen niet in aanmerking voor een CVC onderscheiding conform dit reglement. Dit is binnen CVC Reeuwijk al op andere wijze geregeld door toekenning op de Nieuwjaarsreceptie van 25 / 40 jaar lid speldjes.

 

3.Besluitvorming ALV

 

 • De aan de ALV voor te leggen nominaties dienen door de voorstellers voldoende gemotiveerd te worden aangeboden aan het bestuur op grond van de in dit reglement vastgestelde criteria. Deze worden door het bestuur ter advisering voorgelegd aan de werkgroep Advies Onderscheidingen alvorens een definitief besluit te nemen over inhoud en afhandelingsprocedure.
 • Alleen indien geheimhouding noodzakelijk wordt geacht in verband met huldigingsfestiviteiten wordt aan het bestuur algemeen mandaat verleend voor toekenning van een onderscheiding, m.u.v. het statutair vastgelegde erelidmaatschap.
 • Artikel 17 lid 7 is van toepassing bij stemming over personen voor de onderscheidingstekens zilver, goud en lidmaatschap van verdienste (gewone meerderheid van stemmen).
 • Artikel 4 lid 4 is van toepassing bij stemming over personen voor het onderscheidingsteken  erelidmaatschap (tenminste 2/3 meerderheid).

 

 

4.Procedures

 

 

Soort onderscheiding

Waarderingsspeld in zilver

 

Criteria

9 jaar bestuurslid.

12 jaar (combinatie van) overige verenigingsfunctie(s).

 

Proces

 

Wie neemt initiatief

Bestuur

 

Commissie(s)

 

Tenminste 5 leden

Wie adviseert

Adhoc werkgroep Advies Onderscheidingen

Wie beslist

Nominatie: bestuur

 

Toekenning: ALV (gewone meerderheid van stemmen)

 

Toekenning bij mandaat van ALV: bestuur

   

Aanvullende faciliteiten

 

Media aandacht

 

Oorkonde (ingelijst in A4-formaat))

 

Bloemen

 

 

 

Soort onderscheiding

Waarderingsspeld in goud

 

Criteria

Het 12 jaar of langer uitoefenen van de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester of wedstrijdsecretaris in het bestuur van de vereniging.

Het 15 jaar of langer uitoefenen van een overige bestuursfunctie binnen de vereniging.

Het 15 jaar of langer uitoefenen van een combinatie van functie(s), waarbij de som van de uitgeoefende functies 20 jaar is. De invulling en zwaarte van de functies worden meegewogen.

 

Proces

 

Wie neemt initiatief

Bestuur

 

Commissie(s)

 

Tenminste 5 leden

Wie adviseert

Adhoc werkgroep Advies Onderscheidingen

Wie beslist

Nominatie: bestuur

 

Toekenning: ALV (gewone meerderheid van stemmen)

 

Toekenning bij mandaat van ALV: bestuur

   

Aanvullende faciliteiten

 

Media aandacht

 

Oorkonde (ingelijst in A4-formaat))

 

Bloemen

 

 

 

 

Soort onderscheiding

Lidmaatschap van verdienste

 

Criteria

Het 15 jaar of langer uitoefenen van de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester of wedstrijdsecretaris in het bestuur van de vereniging.

Het 15 jaar of langer actief uitoefenen van een combinatie van functies, waarbij de som van de uitgeoefende functies 20 jaar is. De invulling en zwaarte van de functies worden meegewogen.

 

Proces

 

Wie neemt initiatief

Bestuur

 

Commissie(s)

 

Tenminste 5 leden

Wie adviseert

Adhoc werkgroep Advies Onderscheidingen

Wie beslist

Nominatie: bestuur

 

Toekenning: ALV (gewone meerderheid van stemmen)

 

Toekenning bij mandaat van ALV: bestuur

   

Aanvullende faciliteiten

 

Media aandacht

 

Oorkonde (ingelijst in A4-formaat))

 

Bloemen

 

 

Soort onderscheiding

Erelidmaatschap

 

Criteria

Het 20 jaar of langer uitoefenen van de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester of wedstrijdsecretaris in het bestuur van de vereniging.

Het 18 jaar of langer actief uitoefenen van een combinatie van functies, waarbij de som van de uitgeoefende functies 22 jaar is. De invulling en zwaarte van de functies worden meegewogen.

 

Proces

 

Wie neemt initiatief

Bestuur

 

Commissie(s)

 

Tenminste 5 leden

Wie adviseert

Adhoc werkgroep Advies Onderscheidingen

Wie beslist

Nominatie: bestuur

 

Toekenning: ALV (2/3 meerderheid van stemmen)

 

 

Aanvullende faciliteiten

 

Media aandacht

 

Oorkonde (ingelijst in A4-formaat))

 

Bloemen

 

 

De volgende wedstrijd

Competitiewedstrijd

27 Januari

   -  

HVC'10 - CVC Reeuwijk  

Aanvang 14:30 uur

 

Stand 2e klasse C

  1 Die Haghe 12 31
  2 Lugdunum 12 24
  3 Valken'68 11 22
  4 SVC'08 12 20
  5 Honselersdijk 12 17
  6 UVS 12 17
  7 Voorschoten'97 11 16
  8 HVC'10 12 16
  9 TAVV 12 16
10 RCL 11 13
11 DoCoS 12 12
12 DSO 11 11
13 Nieuwkoop 12   6
14 CVC Reeuwijk 12   5

 

Wedstrijdverslagen

CVC Reeuwijk toch met rode lantaarn de winterstop in

CVC Reeuwijk is voor de winterstop alsnog hekkensluiter geworden in de 2e Klasse...

lees meer

Deel deze pagina:


Facebook Twitter Google+ Linkedin

Agenda

Klaverjassen

Vrijdag 26 Januari. klaverjassen, inschrijven vanaf 19:45 uur