Onderscheidingsregeling CVC Reeuwijk

 

Het vrijwilligerswerk in sportverenigingen wordt van groot belang geacht om met name de contributies van de leden zo laag mogelijk te houden. Daarbij geeft het de vrijwilligers zelf veel plezier en een sociale binding met degenen, voor wie zij dit werk belangeloos doen.

Het spreekt vanzelf, dat ook CVC Reeuwijk zijn vrijwilligers bij bepaalde gelegenheden (zoals dit jaar het 50-jarig jubileum) wil aangeven, dat hun werk zeer op prijs wordt gesteld en dat tot uitdrukking wil laten komen door het toekennen van een onderscheiding. Echter statutair heeft CVC Reeuwijk  alleen de mogelijkheid het erelidmaatschap toe te kennen, hetgeen in al die 50 jaar vrij sporadisch is voorgekomen.

De KNVB kent een Onderscheidingsregeling; een besluit van het bondsbestuur waardoor op verschillende manieren erkenning kan worden uitgesproken naar een persoon die zich voor de vereniging en/of KNVB op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt. De mate waarin iemand zich in zijn of haar activiteiten voor het voetbal heeft onderscheiden, bepaalt mede de hoogte van deze waardering. Voorbeelden daarvan zijn het toekennen van een zilveren of gouden speld, het lidmaatschap van verdienste of erelidmaatschap.

De criteria die de KNVB voor de KNVB onderscheidingen aanlegt zijn vrij zwaar, waardoor lang niet alle vrijwilligers in aanmerking komen voor een KNVB onderscheiding. Vaak gaat het dan ook om mensen die vooral voor de eigen vereniging erg belangrijk zijn. In zo’n situatie bestaat de mogelijkheid hier als vereniging zelf op in te spelen, bijvoorbeeld door het inrichten van een eigen decoratiestelsel (met eigen onderscheidingstekens), waarmee de vereniging waardering kan uitspreken  voor het “werk” dat in het belang van de vereniging en zijn leden wordt verricht. 

Ook het bestuur van CVC Reeuwijk is overgegaan tot het inrichten van een eigen decoratiestelsel.

In navolgende criteria/reglementen is aangegeven hoe het bestuur dit wil realiseren in de vorm van een “Reglement Onderscheidingen CVC Reeuwijk”. 

 

 

Criteria / Reglement Onderscheidingen CVC Reeuwijk

 

 

1.Inleiding

 

CVC Reeuwijk kent een Onderscheidingsregeling; een besluit van de Algemene Ledenvergadering waardoor op verschillende manieren erkenning kan worden uitgesproken naar een persoon die zich voor de vereniging en/of KNVB op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt. De mate waarin iemand zich in zijn of haar activiteiten voor het voetbal heeft onderscheiden, bepaalt mede de hoogte van deze waardering.

 

2.Algemene criteria

 

 • Betaalde functies wegen niet mee.
 • De wijze waarop invulling is gegeven aan functies wordt meegewogen.
 • Onderscheidingen worden alleen toegekend als betrokkene nog actief in functie is dan wel afscheid neemt.
 • Onderbrekingen

Door omstandigheden kan een vrijwilliger genoodzaakt zijn om zijn/haar functie(s) binnen CVC Reeuwijk neer te leggen en seizoenen later de draad weer op te pakken. Een onderbreking van maximaal vijf jaren (ingegeven vanuit levensfase: verandering van werkkring, woonplaats, gezinssituatie) blijft buiten beschouwing en een in de eerdere periode opgebouwde staat van dienst blijft meetellen in de beoordeling.

 • Tuchtzaak

Een KNVB- en/of CVC tuchtrechtelijke veroordeling heeft (afhankelijk van de aard van de strafbare feiten en de periode waarin dit plaatsvond) invloed op de boordeling.

 • De zwaarte van de uitgeoefende functie(s) wordt meegenomen in de beoordeling van de toekenning van de waarderingsspeld in zilver, goud alsmede bij het lidmaatschap van verdienste en het erelidmaatschap.
 • Louter lid

Mensen die een groot aantal jaren “alleen” lid zijn van een vereniging komen niet in aanmerking voor een CVC onderscheiding conform dit reglement. Dit is binnen CVC Reeuwijk al op andere wijze geregeld door toekenning op de Nieuwjaarsreceptie van 25 / 40 jaar lid speldjes.

 

3.Besluitvorming ALV

 

 • De aan de ALV voor te leggen nominaties dienen door de voorstellers voldoende gemotiveerd te worden aangeboden aan het bestuur op grond van de in dit reglement vastgestelde criteria. Deze worden door het bestuur ter advisering voorgelegd aan de werkgroep Advies Onderscheidingen alvorens een definitief besluit te nemen over inhoud en afhandelingsprocedure.
 • Alleen indien geheimhouding noodzakelijk wordt geacht in verband met huldigingsfestiviteiten wordt aan het bestuur algemeen mandaat verleend voor toekenning van een onderscheiding, m.u.v. het statutair vastgelegde erelidmaatschap.
 • Artikel 17 lid 7 is van toepassing bij stemming over personen voor de onderscheidingstekens zilver, goud en lidmaatschap van verdienste (gewone meerderheid van stemmen).
 • Artikel 4 lid 4 is van toepassing bij stemming over personen voor het onderscheidingsteken  erelidmaatschap (tenminste 2/3 meerderheid).

 

 

4.Procedures

​Zie bijlagen.

 

 

Hieronder vindt u een downloadversie van de onderscheidingsregeling en invulformulieren als u een van de leden voor wil dragen voor een van de vier mogelijke onderscheidingen:

Onderscheidingsregelingdownloads: 1 | type: pdf | size: 73 kB
Waarderingsspeld in gouddownloads: 1 | type: pdf | size: 65 kB
Waarderingsspeld in zilverdownloads: 1 | type: pdf | size: 64 kB
Lidmaatschap van verdienstedownloads: 1 | type: pdf | size: 65 kB
Erelidmaatschapdownloads: 1 | type: pdf | size: 66 kB

De volgende wedstrijd

Competitiewedstrijd

10 Maart

       - 

Die Haghe - CVC Reeuwijk 

Aanvang 14:30 uur

Stand 2e klasse C

  1 Die Haghe 16 41
  2 Valken'68 16 30
  3 SVC'08 16 27
  4 Lugdunum 16 27
  5 UVS 16 25
  6 HVC'10 15 22
  7 TAVV 16 22
  8 Honselersdijk 16 21
  9 Voorschoten'97 16 21
10 RCL 16 21
11 DoCoS 15 19
12 DSO 16 18
13 Nieuwkoop 16   6
14 CVC Reeuwijk 16   6

 

Wedstrijdverslagen

Ook Valken ’68 een maatje te groot voor CVC Reeuwijk

De verwachting voor een resultaat tegen Valken ’68 was al bij CVC Reeuwijk...

lees meer

Deel deze pagina:


Facebook Twitter Google+ Linkedin

Agenda

Sponsordiner

Woensdag 21 maart Sponsordiner voor alle sponsoren


Klaverjassen

Vrijdag 23 maart klaverjassen


Reunie leden en oud leden van 35 jaar of ouder

Vrijdag 13 april 2018 Gezellig herrineringen ophalen

Jan Hulshof hemelvaartsdag Toernooi

Donderdag 10 mei Het Jan Hulshof hemelvaartsdag toernooi.

11 tegen 11 en 7 tegen 7.

bekijk de hele agenda