• Sporten tijdens COVID-19

  14 mei 2020
 • 14 mei: We zijn blij dat de bal weer rolt! Vanaf 29 april 2020 is onze jeugd weer aan het trainen. Vanaf 11 mei 2020 mogen ook de senioren weer het veld op. Het trainingsschema is daarom aangepast en de trainingen voor senioren zullen vanaf volgende week worden hervat.

  Naast dit positieve bericht ook een kritische noot. Op woensdag 13 mei 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland een inspectie uitgevoerd op het sportpark. Onder andere is geconstateerd dat, tegen alle regels in, ouders (niet zijnde trainers) zich vanmiddag op het sportpark bevonden. Dit is uit den boze en betreuren wij dan ook ten zeerste. Het sportpark mag alleen open onder de voorwaarde dat de richtlijnen worden nageleefd.

  We roepen iedereen met klem op de richtlijnen te volgen. Vanuit de club zullen we hier strenger op gaan handhaven, indien nodig. We doen nogmaals een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel. De protocollen, het trainingsschema en de plattegrond vind je onderaan dit bericht. Ga hier volwassen mee om en spreek elkaar aan waar nodig.

  Hieronder de belangrijkste voorwaarden:

  • De kleedkamers en kantine blijven gesloten; de trainende leden komen in hun voetbaltenue naar CVC Reeuwijk. Thuis heb je natuurlijk je handen al gewassen;
  • Wanneer jij of één van je huisgenoten de bekende ziektesymptomen heeft, mag je niet trainen;
  • Kom maximaal 5 minuten voor de training naar CVC Reeuwijk en ga gelijk na de training weer naar huis, blijf niet hangen!
  • Alleen trainende leden, aangemelde meetrainende niet-leden en trainers mogen zich op het sportpark bevinden;
  • Ouders die hun kinderen afzetten voor de training, zetten hun kind buiten het complex af. Ouders zijn tijdens de huidige periode onder geen beding welkom op het complex!

  Niet-leden die mee willen trainen verwelkomen we graag. We vragen hen minimaal twee dagen voorafgaand aan de training zich aan te melden via leden_en_vrijwilligerswerving@cvcreeuwijk.nl, zodat een bevestiging retour kan worden gemeld indien de veldbezetting dit toelaat.

  Laten we met z’n allen verantwoord omgaan met de mogelijkheden die de overheid ons nu biedt, zodat de bal kan blijven rollen bij CVC!


  29 april: Afgelopen dinsdag heeft de regering aangegeven, dat er bij de sportverenigingen weer getraind mag gaan worden. Deze afspraak geldt vanaf 29 april t/m 20 mei 2020. Als bestuur houden we de ontwikkelingen en omstandigheden uiteraard voor u in de gaten en zullen we aanpassingen doen waar nodig of gevraagd.

  De voorwaarden zijn helder;

  • t/m 12 jaar hoeft er geen rekening gehouden te worden met 1,5 meter afstand bij de spelers. Vanaf 13 jaar t/m 18 jaar wel. De 1,5 meter afstand dient te allen tijde tussen de trainers en tussen de trainers en spelers gehouden te worden.
  • Er mogen alleen maar trainende leden op het complex. 
  • De kleedkamers en kantine blijven gesloten; de trainende leden komen in hun voetbaltenue naar CVC Reeuwijk. Thuis heb je natuurlijk je handen al gewassen.
  • Wanneer je of één van je huisgenoten de bekende ziektesymptomen hebt, mag je niet trainen.
  • Er mag alleen onderling gevoetbald worden. Er mag niet gevoetbald worden tegen en/of bij andere verenigingen.
  • Kom maximaal 5 minuten voor de training naar CVC Reeuwijk en ga gelijk na de training weer naar huis. De 1,5 meter regeling voor een ieder boven de 13 jaar geldt zowel op het trainingsveld als daar buiten.

  De richtlijnen voor leden en ouders zijn terug te vinden op de site van CVC Reeuwijk, de KNVB en NOC/NSF. Graag de richtlijnen doornemen met uw kind.

  Aanpassingen aan parkeergelegenheid en trainingstijden

  Om aan al de richtlijnen zo goed mogelijk te kunnen voldoen, zijn er kleine wijzigingen in het trainingsschema.
  Wegens werkzaamheden aan de atletiekbaan en om de leden te helpen afstand te bewaren van elkaar en hun trainers zijn er voor de jongere jeugd andere ingangen geopend. Tevens is er voor de JO11 en de JO13 een ander plek aangewezen om hun fietsen te parkeren. Zie hieronder bijgevoegde PDF-bestanden met richtlijnen voor leden en hun ouders, het aangepaste trainingsschema en een satellietfoto met de aangepaste ingangen en plekken om de fietsen te stallen.

  Beide velden zullen gebruikt worden voor de training: wie, waar en wanneer traint kunt u lezen in bijgevoegde trainingsschema (voor de periode 29 april t/m 20 mei 2020).

  Graag verwelkomen we ook niet-leden. Om alles in goede banen te kunnen leiden, vragen we niet-leden zich aan te melden via  leden-en-vrijwilligerswerving@cvcreeuwijk.nl. Het verzoek is om dit minimaal twee dagen van te voren te doen, zodat wanneer er ruimte is in de veldbezetting, er een bevestiging van akkoord retour gemaild kan worden.

  Mochten er nog vragen zijn, dan kan je deze stellen via jeugdbestuur@cvcreeuwijk.nl.

  We zijn blij dat de overheid jullie kinderen de mogelijkheid geeft om te kunnen sporten. Laten we met allemaal ons best doen om dit binnen de gestelde richtlijnen te doen.

  Geniet binnen de ‘lijnen’!