Cookie beleid CVC Reeuwijk

De website van CVC Reeuwijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Commissie SNWV

Commissie SNWV

De commissie Sportiviteit, Normen en Waarden en Veiligheid (SN&WV) vertegenwoordigt de volgende rollen in de commissie:

  1. Vertrouwenspersonen
  2. Sportiviteit en Respect
  3. Tucht en Veiligheid (tuchtcommissie)

Vertrouwenspersonen

Deze twee leden bij CVC Reeuwijk zijn aangesteld om het voor leden (of ouders/verzorgers van leden) mogelijk te maken om onafhankelijk hun verhaal kwijt te kunnen indien er zich binnen het clubverband van CVC ongewenste gebeurtenissen voordoen in de vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, of pesterijen. Het kan zijn dat een lid zich onheus bejegend of misschien zelfs bedreigd. In dat geval kan is het goed om te weten dat het, indien het niet mogelijk of wenselijk is om dit te bespreken met de trainer, leider of bestuurslid, je bij één van de twee vertrouwenspersonen kunt aankloppen. Zij zullen (altijd samen) met jou het gesprek aan gaan, om te kijken hoe ze je verder kunnen helpen.

Je kunt onze vertrouwenspersonen Jolanda van Eyk en Sjoerd Verweij bereiken door een bericht te sturen naar [email protected].

Sportiviteit en Respect

De twee leden die het thema Sportiviteit en Respect behartigen, houden zich bezig met hoe er met elkaar ‘in en rond’ het veld wordt omgegaan. Ze denken, in afstemming   met het bestuur, na over hoe iedereen bij CVC Reeuwijk sportief en met respect voor elkaar en anderen kan sporten. Indien nodig (of indien gevraagd) kunnen deze leden ook het gesprek aangaan met ouders, supporters, leidinggevenden of spelers die ongewenst en/of aanstootgevend gedrag vertonen op of langs het veld.

Je kunt ons commissielid Henk van den Hoef benaderen door een bericht te sturen naar [email protected].

Tucht en Veiligheid (tuchtcommissie)

De twee leden die (mede)verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de Tucht en Veiligheid, worden door het bestuur ingeschakeld op het moment dat er sprake is van ernstig overschrijdend gedrag.

Meldingen die betrekking hebben op correctief beleid dienen altijd via een op de website beschikbaar (tucht)meldingsformulier (onderaan deze pagina) ingediend te worden bij het bestuur van CVC Reeuwijk en door bestuur ter onderzoek/advies/behandeling overgedragen te worden aan:

- jeugdbestuur of

- seniorenbestuur of

- de tuchtcommissie.

De tuchtcommissie is te bereiken via het meldingsformulier onderaan deze pagina.

VOG-beleid
Wat is een VOG?
De Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen van minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt (NOC-NSF).

Waarom een VOG bij CVC Reeuwijk?
CVC Reeuwijk streeft een zo sportief en veilig mogelijk sportklimaat na. Een VOG is één van de middelen om dit doel te bereiken. Vrijwilligers worden enkel gecontroleerd op relevante aspecten van de vrijwilligersfunctie.

Voor wie geldt de verplichting?
CVC Reeuwijk wilt alle leiders en trainers voorzien in ieder geval voorzien van een VOG. Naast alle leiders en trainers, geldt 
de verplichting ook voor het gehele bestuur, de commissie Sportiviteit, Normen & Waarden en Veiligheid (inclusief de vertrouwenspersonen) en specifieke vrijwilligers.

Wat als iemand niet wilt meewerken aan de VOG-aanvraag?
In beginsel gaat CVC Reeuwijk er vanuit dat iedere vrijwilliger meewerkt aan een VOG-aanvraag voor de relevante aspecten van de vrijwilligersfunctie. Mocht het voor komen dat een vrijwilliger niet met deze procedure instemt, dan kan hij of zij de motivering voor die beslissing bespreken bij één van de vertrouwenspersonen. Vervolgens wordt dan intern besloten om wel of niet af te zien van de VOG-aanvraag.

Hoe gaat een aanvraag in zijn werk?
CVC Reeuwijk draagt zorg voor de aanvraag. Vervolgens krijgt de desbetreffende vrijwilliger een uitnodiging per mail om de VOG-aanvraag te voltooien. Hiervoor heeft de vrijwilliger een Digi-D nodig. Er zijn geen kosten verbonden aan de gehele aanvraag.

Na welke termijn worden VOG's opnieuw aangevaragd?
Voor een afgegeven VOG hanteert CVC Reeuwijk een termijn van vijf jaar. Daarna draagt CVC Reeuwijk zorg voor een update van de VOG. De commissie Sportiviteit, Normen & Waarden en Veiligheid waarborgt deze procedure en de administratie die daarbij hoort.

Naast de genoemde rollen, is de commissie ook verantwoordelijk voor alle andere zaken aangaande veiligheid. Dit varieert van het standaard aanvragen van een VOG voor trainers of vrijwilligers, tot het oplossen van onveilige situaties op het terrein.

Mochten er zaken spelen waarvan u denkt dat de commissie daar iets in kan betekenen, schroom niet. Neem contact met ons op via het e-mailadres [email protected].

Melding incident* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!